Female grass snake (Natrix natrix)

Female grass snake (Natrix natrix)

Female grass snake (Natrix natrix)